POESIA RELIGIOSA

 

Poesies catalanes festives, de tipus religiós. No són ni millors ni pitjors que d'altres.  Fan referència, generalment, a festes tradicionals de la nostra terra, celebracions entranyables, experiències personals, poemes... Algunes d'elles potser no estradueixin  perquè podrien perdre el seu valor literari.

Heus aquí unes quantes:

    Nit de la Puríssima 

    Aquest Nadal

    Convit de Sant Josep

    Dolça espera

    Els Tres Reis

    Verge del Roser

    Nadal té gust

    Avui, encara és Nadal 

    Sum vermis