RETALLS DE PREMSA

 

Recull d'articles difosos per els diferents mitjans de comunicació: diaris, revistes, fulls informatius, internet, etc....

Els articles poden estar relacionats amb la parròquia, amb el poble  o bé amb persones o fets que són d'àmbit universal, que poden tenir o no una vinculació amb l'Església.

 

Heus aquí uns quants:

 

             1750 anys de cristianisme                            V Centenari

             Làpida paleo-cristiana                                  L'esgléisa d'Empúries

             Passeig a Sant Martí                                    Despullat d'aliances

             S. Martí, un lloc especial                               Entrevista al nou bisbe

             Una anciana dita Església                             Vida de capellà

             Verdaguer prevere del seu poble català          La cobdícia els ha perdut

             Què compra el diner?                                   Introducció al poema Canigó