CRIDA A L'OBERTURA

 

Alguns aprofiten les festes del Nadal per realitzar unes determinades obertures. Els centres comercials obren més dies, la il·luminació dels carrers augmenta i es manté oberta més hores, els infants obriran il·lusionadament els seus regals...

La crida a l'obertura que fa Joan Baptista també té relació amb el Nadal però va en una altra direcció. Afecta el cor de les persones, de cadascuna i de tota la comunitat que espera l'arribada del Senyor. Jesús ve a l'interior de la història humana, també de la nostra.

Si volem obrir-li una ruta ens caldrà treure els obstacles que poden dificultar el seu acolliment: el materialisme, la indiferència i la resignació fatalista, l'orgull que ens fa sentir superiors als altres i ens allunya de la pregària, i de tants d'altres.


Josep Casellas, a “El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 09/12/2018