VENIU, ESPERIT SANT

 

De la Pasqua florida a la Pasqua granada. Han passat cinquanta dies. És la Pentecosta. La poncella florida per Pasqua (la resurrecció del Crist) ha donat fruit: Crist ens envia el do de l'Esperit Sant. Al·leluia!

El relat del llibre dels Fets dels Apòstols ens ha traslladat a Jerusalem. Hem contemplat la força del vent de l'Esperit i el vigor de la seva flama: Aquells Apòstols, incultes i esporuguits, se senten transformats. Ara ja no es tanquen, sinó que surten al carrer, a les places, i prediquen amb valentia el missatge de Jesús: Neix l'Església.

Totes les nacions senten l'anunci evangèlic. Tots els pobles són cridats a la fe. I l'Esperit fa que tothom ho pugui comprendre.

Els dons, els carismes, de l'Esperit Sant, són vessats amb abundància i distribuïts escaientment. La diversitat es transforma en unitat. L'Esperit fa renéixer la creació i construeix un nou poble, el cos de Crist, l'Església.

També nosaltres hem estat omplerts dels dons de l'Esperit Sant en el Baptisme i sobretot amb la Confirmació. Aquests sagraments, pels quals hem entrat a formar part de l'Església, ens han transformat interiorment.

Avui és un bon dia per demanar, una vegada més, els dons de l'Esperit Sant. També avui, el Senyor Jesús, ens fa sentir la seva veu i en s diu: “Rebeu l'Esperit Sant”. I el seu alè de vida, ens vivifica. Recordem el que afirmem en el Crec en un Déu: “L'Esperit Sant és Senyor i infon la vida.” (Dominem et vivificantem). Precisament amb aquestes paraules, el papa sant Joan Pau II, l'any 1986 començava la seva encíclica sobre l'Esperit Sant: L'Església professa la seva fe en l'Esperit Sant que “és Senyor i infon la vida”.

Demanem, doncs, els dons de l'Esperit Sant. Preguem, en arribar al terme de les festes de Pasqua, amb l'expressió litúrgica, que ha estat tan familiar al llarg dels temps: “Veniu, Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels i enceneu-hi la flama del vostre amor”.

Que l'amor i la pau, dons de l'Esperit, es vessin abundosament en els vostres cors, en les vostres llars, en la nostra Església i en tot el món.

Bona i santa Pasqua granada!


Del suplement “Full Parroquial”, Sant Feliu, Diòcesi de Girona, 09/06/2019