LÀPIDA PALEO-CRISTIANA

 

Aquest fragment de làpida paleocristiana del segle IV, procedent d'Empúries, és una de les peces més antigues exposada al Museu Diocesà. Té el número d'inventari MDG 859. Medeix: 36 x 31x 7 cms. Fou trobada l'any 1896 fora del recinte de la ciutat emporitana, a poca distància del mur de ponent. És de marbre blanc. Tenia dues ranures a l'extrem dels quatre costats, com es pot veure en les que han quedat parcialment a la part superior. Hi ha incís el Crismó amb l'Alfa i l'Omega a cada costat, emblemes ben cristians, i la següent inscripció: IN CRH, MAXI AVE VA, “En Crist, oh! Màxim, el teu goig i fortalesa sigui”, que fa datar aquesta làpida funerària de principis o meitat del segle IV. Fou adquirida pel bisbe de Girona, Tomàs Sivilla (1878-1906), per 980 pessetes del seu temps. Aquesta pedra ens demostra que l'any 300 o poc després ja hi havia cristians a Empúries.


Maria Rosa Ferrer i Dalgà

(Full parroquial, 2 desembre 2007)

Gallery
Inferior
Làpida