AVE DE FATIMA

 

1. El tretze de maig                         6. Oh Verge de Fàtima

    la Verge Maria                                 joiell del cel blau

    baixà des del Cel                             al món que s'enfonsa

    a Cova de Iria.                                doneu-li la pau.

    Ave, Ave, Ave Maria! (bis)                 Ave, Ave, Ave Maria! (bis)   

 

2. Baixà tota blanca                         7. A tres pastorets

    la Reina del Cel                               la Mare de Déu

    portant l'esperança                          ensenya el misteri

    i la llum de la Fe.                            de tot el cor seu.

    Ave, Ave, Ave Maria! (bis)                 Ave, Ave, Ave Maria! (bis)

 

3. Ella vol que sigui                          8. Reseu el Rosari

    un lloc d'oració                                 reseu sens parar

    la terra escollida                              i la pau del món

    on fa aparició.                                 Jesús us darà.

    Ave, Ave, Ave Maria! (bis)                 Ave, Ave,Ave Maria! (bis)

 

4. Si fem penitència                         9. Oïu d'aquests fills

    i fem oració                                     oh Verge suau

    la Mare del Cel                                 la tendre pregària

    tindrà compassió.                             i deu-nos la pau.

    Ave, Ave, Ave Mari! (bis)                   Ave, Ave, Ave Maria! (bis)

 

5. Les flors del Rosari                     10. Que plena d'encants

    portem a les mans                            sou Vós oh Maria"...

    que sigui l'anella                               que bella i gentil

    que ens faci germans.                        a Cova d'Iria!...

    Ave, Ave, Ave Maria! (bis)                   Ave, Ave, Ave Maria! (bis)