BIENVENUE

Benvinguts a aquesta pàgina informativa sobre les activitats i serveis que podeu trobar a la Parròquia de Sant Martí d'Empúries. És només un indicador orientatiu de la vida de tota una comunitat. No hi hauria vida a la parròquia sense la generositat de tantes persones que, formant diferents grups, es comprometen a fer un servei gratuït, per amor a Déu i als germans.

Elles representen la gran riquesa de la parròquia . I, fent aquest servei, també creixen com a persones. Moltes vegades sentim voluntaris que diuen que han rebut molt més del que donen. No són grups tancats, sinó oberts i complementaris dels altres, i disposats a acceptar la col·laboració de noves persones. No tots servim pel mateix, per això no té sentit que un grup es tanqui en ell mateix.

Com diu sant Pau, “tots els membres del cos, encara que són diferents, formen un sol cos”. Per tant, tots som útils i necessaris. Havent trobat la Font de la vida, que és Déu i la seva Paraula, els cristians seríem feliços de poder indicar a les persones assedegades d'avui - i en particular a les noves generacions - quin és el camí de la Font.

Ho farem intentant ser una comunitat que prega, fraterna, acollidora, ecumènica i evangelitzadora, en la línia marcada pel Concili Provincial Tarraconense quan diu: "No hi pot haver veritable evangelització sense el testimoniatge que té com a condició la unitat dels cristians, com a ànima l'amor de Jesucrist i com a cos l'atenció i la donació solidària als necessitats, als pobres i als marginats" (CPT1).

Ens plauria molt, tant si viviu a Empúries-l'Escala com si veniu de fora, que us sentíssiu a la Parròquia com a casa vostra.

Al vostre servei,
Mn. Martí Colomer i Pujol, rector,
i el Consell Parroquial.

 

Gallery
Dreta
Façana
Interior