NAU GÒTICA

 

El Temple és d'una sola nau i té una capçalera poligonal, d'estil gòtic. L'absis interior és de planta semidecagonal amb basament rectangular. La nau del temple i la del presbiteri estan cobertes per magnífiques voltes de creueria; un arc toral apuntat la divideix en dues crugies. L'arc triomfal és, també, apuntat i la volta del presbiteri de creueria. Les impostes dels arcs toral i triomfal presentaven, segons sembla, uns motius florals, ara erosionats. Hi ha tres claus de volta, una d'elles policromada, la del presbiteri que representa Sant Martí partint la capa.

Gallery
Inferior
Nau gòtica
Nau gòtica
Clau de volta