CLAUS DE VOLTA

 

La Clau de Volta del presbiteri conserva en molt bon estat la decoració esculpida. S'hi representa l'escena clàssica que trobem en moltes esglésies dedicades al sant bisbe de Tours: Sant Martí, muntat a cavall, parteix la capa amb un pobre. La clau, força gran, conserva la policromia.

Les altres dues claus de volta de la nau també tenien decoració en relleu, actualment perduda.

Gallery
Inferior
Clau de volta
Claus de volta