PRESBITERI

 

El Presbiteri presenta, com en l'exterior, planta poligonal de cinc cares, però només en la part superior. A la base es converteix en quadrangular, car la volta descansa sobre sengles trompes, situades a banda i banda de l'absis. D'aquestes trompes en avall la capçalera és carrada.

Gallery
Inferior
Presbiteri
Presbiteri
Presbiteri
Presbiteri