ESGLÉSIA DE SANTA MARGARIDA

 

L'Església de Santa Margarida es troba al límit de ponent del turó emporità, a tocar les terres humides. En aquest lloc, avui es conserven les restes d'una església preromànica, que segons la documentació, fou sufragània de la parroquial de Sant Martí d'Empúries i va estar oberta al culte fins al segle XVIII. Aquest edifici, però, es troba al damunt d'unes restes, molt més extenses i antigues, que podrien pertànyer a una gran vila suburbana, a un cenobi o a un complex episcopal.

D'aquestes restes anteriors se'n coneixia un baptisteri i els darrers treballs d'excavació han permès determinar-ne fins a tres fases de reformes, segons les quals, la piscina original fou reduïda i posteriorment reconvertida per batejar segons el ritual de l'ablució.

A tocar d'aquesta estructura, avui, gràcies als darrers treballs, sabem que es va dipositar una tomba privilegiada en un sarcòfag monolític, amb coberta a doble vessant i rematat amb sis acroteris. Al damunt de la coberta, sobre una preparació d'opus signinum, es va col·locar una lauda sepulcral feta amb tessel·les de diversos colors. La composició d'aquesta lauda segueix els models cristians nord-africans, cosa que permet proposar una datació en el primer quart del segle V. Aquesta lauda està formada per un rectangle central, voltat de sanefes, a l'interior del qual hi havia una inscripció en tres línies que contenia el nom del difunt i el seu càrrec, seguit d'una fòrmula funerària.

La transcripció de text seria la següent:

(.....................................................PV)S QUIESCET

GAVDET SPIRITVS QVE IN CRISTO LETA

TVR·PLVS MINVS VIXIT ANIS LX


“(............................) bisbe (?), (aquí) descansa.

Frueix l'esperit que s'alegra en Crist.

Va viure més o menys seixanta anys”.


Desgraciadament, el nom i el càrrec del personatge masculí sebollit es va malmetre posteriorment quan calgué perforar el paviment per dipositar-hi altres tombes privilegiades. És clar que l'espai sobrer es va reservar com a lloc per a seguir-hi enterrant personatges principals, al costat i a l'empara del primer, que durant un llarg període fou l'únic.

Per la seva disposició, aquest epitafi es podia llegir pels que accedien al baptisteri, des del nord, on hi hauria l'accés principal, probablement, des de la basílica. L'existència d'un enorme complex, a la zona de Santa Margarida, és innegable. Una foto aèria va permetre detectar al subsòl diverses estructures aqueològiques. Però, de moment, en coneixem només una mínima part. Si la troballa d'aquesta tomba es pogués complementar amb uns edificis que es poguessin identificar com a seu episcopal, podriem pensar que ens trobem davant de la tomba d'un bisbe emporità, de nom desconegut, anterior al primer, Pau, que recullen els cànons conciliars dels anys 516 i 517.

Malgrat tot, el debat és obert fins que altres proves més concloents permetin identificar amb total seguretat l'emplaçament de la seu episcopal emporitana.

Galeria
Inferior
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Plànol terme
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Sta. Margarida
Planta ermita