RETALLS DE PREMSA

Recull d'articles difosos per diferents mitjans de comunicació: diaris, revistes, fulls informatius, internet, etc.... Temes que, a vegades i malauradement, no són matèria per fer pensar en els altres.

Els articles poden estar relacionats amb la parròquia, amb el poble  o bé amb persones o fets que són d'àmbit universal, que poden tenir o no una vinculació amb l'Església.

Heus aquí uns quants més:

             Despullat d'aliances                                      Entrevista al nou bisbe

             Una anciana dita Església                              Vida de capellà

             Verdaguer prevere del seu poble català           La cobdícia els ha perdut

             Què compra el diner?                                    Introducció al poema Canigó  

             Donem-nos la pau                                        Quan nosaltres....

             El cant de l'ocell                                            El gat i la guineu 

             El secret de la felicitat                                   Una fe a la intempèrie             

             Cristians d'avui                                             Viure units 

             La Mare de Déu de Saidnaya                           Més enllà dels diners

             Serem l'última genaració de cristians?              Sentits i sensibilitat

             El rostre de Déu                                            Asia Bibi 

             Bon Nadal !                                                    Escoltar com Jesús

             Mirar com Jesús                                              Parlar com Jesús

             Tocar com Jesús                                             Veniu, Esperit Sant

             Llibertat religiosa al món                                   Valors ètics     

             El màrtir sant Feliu                                          "Salve Regina"