ESGLÉSIES SUFRAGÀNIES DE SANT MARTÍ

 

Aquí hi trobareu la relació i les dades documentades de vuit antigues esglésies del terme parroquial,  totes elles dependents de la de Sant Martí d'Empúries.

El conjunt d'antigues esglésies emporitanes a ponent i extramurs de la ciutat han estat classificades pels arqueòlegs com a “ermitas de tipo condal y tiempos carolingios, alguna quizá con restos paleocristianos pero que tienen su mejor momento en los siglos IX y X”.

Segons una llegenda popular, les esglésies de Sant Eusebi, Santa Margarida i Sant Vicenç varen ser fundades per Sant Narcís i Sant Feliu l'Africà. Així ho explica l'escalenc Josep de Maranges en la seva obra de l'any 1803: “... dicha capilla (Sant Eusebi), con la de Santa Margarita y San Vicente... (se cree) fundó San Narciso Obispo, quando con su compañero San Felix Diácono, al regresar de la predicación evangélica de Augusta, Ciudad de Alemania, pasaron por Empúrias”.