BAPTISMES

 

Aquestes pàgines estan dedicades a informar els pares que desitgen batejar als seus nadons.

I, també, als infants en edat catequètica, als adolescents, als joves i als adults que prenguin la decisió de formar part de la vida de Déu.

El baptisme es pot rebre a qualsevol edat.

La pàgina conté diferents aspectes pràctics informatius.

Si teniu algún dubte contacteu per correu electrònic: infoparroquiaempuries@gmail.com

                                                      *  *  *  * *                                                                   

El baptisme o bateig és el primer dels sagraments del cristianisme.  El seu nom significa  "immersió" i es realitza per simbolitzar l'entrada de la persona a l'església, amb l'aigua que el renta del pecat anterior. Es va instaurar per imitar la vida de Crist, que abans d'anar a predicar es va fer batejar per Joan Baptista.

En el baptisme s'anomenen un padrí i una padrina, que ajudaran els pares a educar moralment l'infant. El ritus inclou aigua beneïda, que renta el pecat, oli i un ciri (la llum de la fe). L'Esperit Sant està present a través d'aquests símbols.