EL MÀRTIR SANT FELIU

 

El dia primer d'agost, l'Església de Girona celebra la festa del màrtir sant Feliu, conegut amb el sobrenom d'Africà, per la seva suposada procedència de Mauritània. Evangelitzà en terres gironines i fou martiritzat quan formava part de la naixent comunitat cristiana de la nostra ciutat, entorn de l'any 303. Està documentat en l'obra del poeta Prudenci. I se'n troben notícies en una Passio més tardana. La tradició recorda com el seu cos va ser llençat al mar, lligat amb una mola de molí, a Sant Feliu de Guixols.

Així figura en la seva iconografia. Entre altres obres,trobem aquesta cruenta escena en una de les taules procedent de l'antic retaule major de la Basílica de Sant Feliu, que actualment està dipositada en el Museu d'Art de Girona.

Junt amb sant Narcís, però encara millor documentat que el patró de Girona, Feliu té un paper molt notable en la cristianització d'aquestes terres. Aquella petita comunitat que es reunia en les catacumbes que se suposen situades en l'espai que ocupa ara la Basílica de Sant Feliu, constitueix la base i fonament de la Girona cristiana.

Per tant el màrtir sant Feliu és una figura rellevant en l'origen del cristianisme a casa nostra. Fet que justifica que sigui recordat com a festa en la litúrgia local.


Enric Mirambell, en el “Suplement Full Parroquial”, de les parròquies del Carme / Mercadal, Diòcesi de Girona, 28/07/2019