INFORME DE LLIBERTAT RELIGIOSA AL MÓN

 

LLIBERTAT RELIGIOSA AL MÓN

El 61 % de la població mundial viu en països on no es respecta la llibertat religiosa. Això significa que 6 de cada 10 persones al món no poden expressar la seva fe amb tota llibertat. Aquesta és una de les principals conclusions de l'<Informe de Llibertat Religiosa al Món>, que ha presentat a escala internacional la fundació de la Santa Seu Ajuda a l'Església Necessitada, i que el dijous 23 de maig de 2019 es va donar a conèixer al Casal Bisbe Cartañà de Girona de la mà de Marta García Campos, membre del comitè internacional de Llibertat Religiosa d'aquesta fundació, i del sacerdot xinès P. Pablo Liu. Va presidir l'acte el bisbe Francesc.

L'estudi analitza a 196 països de tot el món, i per a tots els credos, el grau de compliment d'aquest dret a la llibertat religiosa, recollit a l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans. De tots els països del món, en 38 es cometen violacions importants de la llibertat religiosa. En 21 hi ha persecució, en alguns casos fins a la mort, i en 17 es detecta discriminació per les creences religioses. Arran de les dades d'aquest informe es calcula que 327 milions de cristians viuen en països on hi ha persecució religiosa, i 178 milions en països on es discrimina la gent per seguir una religió.

L'informe de Llibertat Religiosa al Món revela que, als països més contraris a la llibertat per viure la fe, la situació ha empitjorat en els últims anys. Per tant, globalment, la llibertat religiosa està en retrocés. La dada positiva de l'informe de 2018 és l'evolució favorable de la llibertat religiosa tant a Síria com a l'Iraq. Una vegada derrotat militarment l'ISIS, les minories religioses han començat a tornar als seus llocs d'origen.


Del “Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 09/06/2019