ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VILANERA

 

El monestir de Santa Maria de Vilanera -també anomenat Santa Maria del Puig de Vilanera- fou fundat l'any 1328 en el territori de la parròquia d'Empúries. Sabem que al segle XV ja no existia o havia passat a dependre del convent de Sant Bartomeu de Bell-lloc, de Peralada. Les seves restes es poden veure en el puig de Vilanera, molt a prop d'Empúries. Encara la gent de l'encontrada les assenyala com les ruïnes d'”un convent de monges”.

Les ruïnes del monestir de Santa Maria de Vilanera es troben dividides en dos edificis. En la part baixa del vessant del puig, hi han les restes de la casa monàstica. En la part més alta, en la carena, hi podem veure els vestigis de l'església, que curiosament està separada de les dependències monacals. L'emplaçament de l'edifici, en un lloc alt, fa suposar que servia, al mateix temps, d'església i de torre de guaita.

De l'església només en resta, dempeus, un fragment de mur, d'uns deu metres de llarg per quatre d'alt, aproximadament. Es veuen en el sól, els fonaments d'altres parets, però no es pot esbrinar la planta de l'edifici. El mur conservat, per la seva situació, suposem que era un dels costats de la nau, doncs l'església devia estar ben orientada. El seu aparell és de pedres grans, sense treballar, travades amb argamassa. S'hi veuen les restes d'una pilastra adossada que potser sostenia un arc. La construcció pot pertànyer, perfectament, a l'època de fundació del convent. Moltes esglésies gòtiques de la comarca posseeixen la façana principal de carreuada, mentre els altres murs són de pedres sense treballar.

El convent, a la part baixa del puig, és també molt enrunat. Les seves parets assenyalen una planta rectangular força gran, amb vestigis, a l'interior, de diferents estances. Es cobria amb teulada de doble vessant, segons assenyala el contorn superior d'un mur, i el seu aspecte devia ser de masia. Enfront del casal, en un lloc que devia ser pati, hi ha quedat un fragment d'escala exterior, aïllat, que pertanyia a un cos d'edifici totalment desaparegut. El parament d'aquestes restes no difereix gaire del que observem en les ruïnes de l'església; les cantonades són de carreus. Pot pertànyer, també, al segle XIV.

Galeria
Inferior
Sta. Maria de Vilanera
Sta. Maria de Vilanera
Sta. Maria de Vilanera
Sta. Maria de Vilanera
Sta. Maria de Vilanera
Sta. Maria de Vilanera