CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA

Està format per un grup de feligresos i persones relacionades amb la Parròquia de Sant Martí d'Empúries que, de manera totalment voluntària, col·labora amb el Rector en les tasques i activitats que creuen necessàries per donar més vida i dinamisme a la comunitat cristiana.

Per tractar temes d'actualitat, debatre'ls i decidir com actuar, el Consell es reuneix en Assemblea General 3 ó 4 cops a l'any, segons la necessitat i importància dels temes.

Les obres de l'església que es començaren en motiu dels 500 anys de l'inici de la construcció de la mateixa han estat i continuen essent un tema primordial, sense deixar de banda altres qüestions. La restauració s'inicià uns deu anys abans d'aquesta celebració i encara no s'ha finalitzat. L'11 de novembre de 2007, festivitat de Sant Martí, fou el dia clau de la commemoració de l'efemèrides.

                                          

                                           *  *  *  *  *  *

El 18 de novembre de 2014 el Consell Pastoral Parroquial es reuní  novament en Assemblea Extraordinària per modificar l'estructura dels seus membres i tractar del canvi de rector.

El Sr. Bisbe Mns. Francesc Pardo Artigas jubilà canònicament a Mn. Pere Hugas Oliveras el 12 de setembre d'enguany, dia en que complia 89 anys, després d'estar 20 anys al front d'aquesta parròquia.

En la mateixa data fou nomenat nou rector Mn. Martí Colomer Pujol, ja rector de l'Escala i de Viladamat, juntament amb Mn. Carles Sánchez com a diaca

Així, doncs, 

El Consell de la Parròquia quedà constituït amb els següents membres:

President: Mn. Martí Colomer, rector

Cant:  Pere Pau i David Floriach

Sagristà i secretari: Ferràn Moreno

Tresorera: Isabelle Renard

Gestió bateigs i casaments: Salvador Bartrina

Gestió floristeries: Maria Alemany

Gestió manteniments: Isabelle Renard i Maria Alemany

Ajuda actuacions diverses: Pau Rubert

Cura roba litúrgica: Emilia Cantero, Maria Alemany i Neus Surina

Gestió concerts, corals i festes: David Fluriach i Raquel Robert


Col·laboració, extra Consell, en els afers parroquials nomenats:

Organista: Raquel Robert (estiu)

Web parròquia i E-mail's: Salvador Bartrina

                                           *  *  *  *  *  *

S'han produït alguns canvis en la constitució d'aquest Consell:

- Cant: Pere Pau, baixa per defunció el 24 de juny de 2015.

- Gestió bateigs i casaments: Salvador Bartrina, substituït per Isabelle Renard.

- Correu electrònic: Salvador Bartrina, substituït per Isabelle Renard.

- Web parròquia: Salvador Bartrina, qui la construí i l'ha processat durant més de 8 anys, substituït, també,  per  Isabelle Renard, però amb la col·laboració puntual de l'anterior, si cal.

Dades actualitzades el 23 d'octubre de 2015