Pregària de Pasqua

 

Jesús Ressuscitat,

aliment de vida partit i

repartit per nosaltres,

doneu-nos aquell coratge

que va fer redreçar

els deixebles i que els portà

a construir una comunitat

acollidora i oberta al món.

 

Que la força de la Pasqua

es manifesti en la nostra

transparència personal,

en l'alegria de la nostra fe,

en la nostra manera d'estimar,

d'escoltar i d'atendre les persones,

en una pregària personalitzada

i plena de confiança,

capaç d'anar-nos transformant

dia a dia en millors deixebles.

Amén.