JO SÓC .........

 

TEXT INSCRIT EN UNA CREU ANTIGA:

 

Jo sóc la llum

i vosaltres no em veieu.

Jo sóc el camí

i vosaltres no em seguiu.

Jo sóc la veritat

i vosaltres no em creieu.

Jo sóc la vida

i vosaltres no em busqueu.

Jo sóc el vostre cap

i vosaltres no m'obeïu.

Jo sóc el vostre Déu

i vosaltres no em pregueu.

Si no sou feliços,

a mi m'ho retreureu?