PREGUEM A SANTA MARIA

 

De la mar estrella, Mare de Déu santa,

i tothora Verge, del cel porta, salve.

Puix en rebre l'ave que us donava l'àngel,

d'Eva el nom mudàveu, pau volgueu donar-nos.

Reus, torneu-vos lliures; cecs, la llum porteu-nos;

feu que el mal ens deixi, i tot bé ens pervingui.

Mare demostreu-vos; nostres precs feu rebre

del qui, nat pels homes, Fill volgué ser vostre.

Verge entre les verges i la més benigna,

deslliurats de culpa feu-nos bons i castos.

Vida deu-nos pura, vers el cel guie-nos;

que Jesús, amb joia, puguem veure sempre.

Lloa a Déu, el Pare, i al Crist honorança,

amb el sant Paràclit, una als tres la glòria. Amén.

 

(Traducció catalana de l'himne llatí: Ave maris stella)