SOM AQUÍ, SENYOR, COMPTA AMB NOSALTRES

 

Senyor, no tens mans, tens només les nostres mans per a construir un món nou on floreixi la pau i la justícia.

Senyor, no tens peus, tens només els nostres peus per posar en marxa els oprimits pel camí de la llibertat.

Senyor, no tens llavis, tens només els nostres llavis per a proclamar als pobres la bona notícia de Déu.

Senyor, no tens rostre, tens només el nostre per alegrar els tristos i asserenar fracassats i perduts.

Senyor, nosaltres som el teu evangeli, l'únic evangeli que els nostres germans poden llegir si a la nostra vida hi ha paraules i fets solidaris per a tots els qui pateixen oblit i necessitat.

Senyor, aquí tens les nostres mans, els nostres peus, els nostres llavis, el nostre treball, el nostre temps, la nostra vida, ...tot el que som i tenim.

Som aquí, Senyor, compta amb nosaltres!

 

(Del suplement del full parroquial de les parróquies del Carme i Mercadal, 22 d'octubre 2017)