ELS DRETS ....

 

                                             MATAR LA LLIBERTAT DE

                                             L'EXPRESSIÓ ÉS INSULTAR

                                             ELS DRETS HUMANS,

                                             ÉS REPRIMIR LA

                                             NATURALESA HUMANA

                                            I SUPRIMIR LA VERITAT.

 

                                                                                                        Liu Xiaobo