MARIA, FONT D'ESPERANÇA

 

Maria, font d'esperança, feu que no falli el nostre compromís de ser constructors de la pau, sembradors de fidelitat i portadors d'amor.

Maria, mare nostra, en aquests temps dificils en que vivim, susciteu més en nosaltres l'esperança. 

"Esperem un cel nou i una terra nova (2Pe 3,13)". La victòria del Crist ressuscitat ja actua i viu en nosaltres.

El mateix Crist ve al nostre encontre en cada persona i en cada esdeveniment. No ens n'adonem? "El món present passarà i començarà un cel nou i una terra nova", com ens fa esment l'apòstol  Pere.

Maria, font d'esperança, pregueu per nosaltres, fills teus.

Que així sia!