Avui és Diumenge, el Dia del Senyor

Dades de l'esdeveniment
Tipus: 
Celebració
Data: 
25/03/2018 - 12:45

DIUMENGE DE RAMS 

Celebració a les 12,45 hores, cantada pels assistents i sovint amb acompanyament d'orgue.

Com sempre, us agraïm la vostra participació molt valuosa.

La comunitat cristiana de Sant Martí d'Empúries dóna la benvinguda i rep amb joia a tots i a cadascun dels visitants i participants de qualsevol nacionalitat i religió.

                                                    *  *  *  *  

Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 11,1-10)

Quan s’acostaven a Jerusalem, vora Bet-Fagué i Bet-Hània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i així que hi entrareu trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava: Per què ho feu?, digueu-li que el Senyor l’ha de menester, i de seguida el tornarà aquí.» Ells se n’anaren i trobaren un pollí fermat, fora, al portal d’una casa, i el deslligaren. Alguns dels qui eren allà els deien: «Què feu, que deslligueu el pollí?» Ells respongueren tal com els havia dit Jesús, i els deixaren fer. Porten a Jesús el pollí, el guarneixen amb els seus mantells i ell hi puja. Molts estenien els mantells pel camí, i d’altres, ramatge que collien dels camps, i els qui el precedien o el seguien cridaven: «Hosanna. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Beneït el regne del nostre pare David, que està a punt d’arribar. Hosanna a dalt del cel.»

O bé:

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 12,12-16)

En aquell temps, la gentada que havia vingut a la festa, quan va saber que Jesús arribava a Jerusalem, collí palmes i sortí a rebre’l cridant: «Hosanna. Beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d’Israel.» Jesús trobà un pollí i va pujar-hi tal com diu l’Escriptura: «No tinguis por, ciutat de Sió: Mira, el teu rei fa la seva entrada muntat en un pollí d’ase.» De moment els deixebles no en sabien res, d’això, però quan Jesús ja havia estat glorificat, recordaren que l’Escriptura deia tot això d’ell, i que això mateix era el que ells li havien fet.