MARE DE DÉU I MARE NOSTRA

 

PREGARIA A LA MARE DE DÉU

 

Us demanem,

mare de Déu i mare nostra,

que sentim sempre

la pau del Senyor.

Que la nostra mirada

sigui sempre neta i clara.

Que els nostres llavis

pronunciïn només

paraules d'encoratjament.

Que el nostre caminar sigui ferm,

i la nostra actitud valenta.

Que el nostre cor

estigui sempre obert

per estimar tothom.

Que els nostres passos

ens dirigeixin

cap allà on podem ser útils.

Que la nostra vida

sigui radiant i generosa,

com la vostra, Mare de Déu.

 

(Del suplement parroquial S. Josep, S. Pau i Sta. Maria de Vista Alegre, Girona)