DÉU RESPON

 

DEL NEGATIU AL POSITIU


En totes les coses negatives que podem dir-nos... Déu té una resposta positiva.

Quan diem: - És impossible

Déu diu: - Tot és possible (Lluc 18:27).

Quan diem: - Estic cansat,

Déu diu: - Jo t'alleujaré (Mateu 11:26-30).

Quan diem: - Ningú m'estima,

Déu diu: - Jo t'estimo (Joan 3:16; 13:34).

Quan diem: - Ja no puc continuar així,

Déu diu: - La meva gràcia et basta (II Corintis 12:9; Salms 91:15).

Quan diem: - Estic confós,

Déu diu: - Jo t'ensenyaré el camí (Proverbis 3:5-6).

Quan diem: - No puc més,

Déu diu: - Tot és possible (Filipencs 4:13).

Quan diem: - He fallat,

Déu diu: - Jo et perdono (1 Joan 1:9 ; Romans 8:1).

Quan diem: - Em sento abandonat,

Déu diu: - Mai més t'abandonaré (Hebreus 13:5 ).