TU HAS DONAT LA VIDA PER TOTS

 

Normalment ens definim per contrast amb els altres, convertint les diferències en oposicions: soc blanc perquè n'hi ha de més foscos, soc d'aquí perquè n'hi ha que venen de fora.

Sense eliminar les diferències, tu, Jesús, ens fas entrar en una comunió més fonda: jueus i pagans, homes i dones, de casa i de fora, rics i pobres, i totes les divisions que podem imaginar queden foses en un sol poble, en la nova família dels fills de Déu que tu has creat.

Fes de nosaltres, Senyor, factors de pau i d'unitat en una societat que es fractura per l'egoisme d'uns, la por d'altres i l'avarícia d'uns quants.

Que el nostre compromís per la unitat no sigui per raons d'estratègia o de bondat purament humana, sinó perquè tu has donat la vida per tots.

 

Del "Suplemet Parroquial Carme / Mercadal", Girona