DESPERTAR LA FE

 

El seguia molta gent, perquè veien els senyals prodigiosos que feia amb els malalts”. Aquesta és una línia de fons de l'Evangeli i de la història de l'Església i dels creients.

Les primeres infermeries eren annexes als monestirs. “Hospital” ve del llatí hospes, que significa “hoste”, aquell que dona hospitalitat.

La paràbola que descriu amb més realisme el procés de curació és la del Bon Samarità. L'Evangeli va calar foc a la terra. És la fe que s'encén.

Poques hores després, Jesús i els Apòstols resolien el problema de la fam. Jesús volia despertar la fe dels deixebles. Els deixa fer els seus càlculs de cinc pans d'ordi i dos peixos.

Sempre intel·ligents, nosaltres amb un parell de sardines. Sempre imbècils, Senyor! Per no multiplicar aquesta segona vegada com la primera. Per no recordar-me de Tu, Déu meu.


Àngel Caldas i Bosch, a “El Full Parroquial” de la Diòcesi de Girona, 29-07-18