PREGÀRIA DE TOTS SANTS

 

Senyor, la festa de l'1 de novembre ens recorda que la família dels creients és formada pels qui ens han precedit, pels qui encara peregrinen per aquesta vida i per tots els qui ens seguiran.

Gràcies perquè ens hi incorpores.

Senyor, gràcies pels sants que ens donen exemple de vida cristiana.

Gràcies, Senyor, per totes les persones de qui ningú no en fa cabal, però que són l'ànima de tots els moviments i organitzacions en favor dels altres.

Senyor, gràcies perquè entre els sants hi ha també pares i mares de família, que dia rere dia confiaren i confien en Tu per tirar la família endavant i educar els fills segons els principis de l'Evangeli.

Gràcies, Senyor, perquè ser sant en el teu Regne és a l'abast de tothom.
 

La Missa de cada dia”, de l'Editorial Claret.