JESÚS REFÀ L'ESPERIT DE VIDA

 

Tenim necessitats materials i de l'esperit, i també psicològiques, socials i de transcendència. L'Evangeli té una proposta globalitzant per a la vida: Jesucrist. Podem captenir-la per una experiència de fe. Ell és -per a nosaltres- el sentit per desplegar-nos en la vida.

Bona pregunta dels deixebles: “Què hem de fer per obrar com Déu vol?”. Bona resposta de Jesús: “El que Déu vol és que cregueu en aquell que ell ha enviat”. Ho rebla fent palès el fonament: “Jo sóc el pa que dona vida”.

Nosaltres cerquem un sentit a la vida, i L'Evangeli ens ajuda a descobrir que només el trobarem si fem la voluntat de Déu, i aquesta voluntat sublim és expressiva en Jesús. Ell és el camí que seguim, Ell és l'Eucaristia que ens alimenta i ens vivifica.

La compartició coral ajuda a moltes persones amb “fam” i “set”.


 

Àngel Caldas i Bosch, a “El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 05-08-2018