VOCACIONS SACERDOTALS

 

ORACIÓ

Déu, Pare nostre,

que vàreu enviar el vostre Fill Jesucrist

per salvar el món:

Ell segueix cridant avui

i escollint alguns dels seus deixebles

per tal de convertir-los en apòstols

de la seva Església.

 

Susciteu, amb la força de l'Esperit Sant,

respostes abundants i generoses,

que tant necessita la vostra Església i el món d'avui,

a les seves crides en les famílies,

el camp fèrtil on puguin arrelar,

en les comunitats cristianes

i en la vida dels seminaris.


Que s'acompleixi així la promesa:

“us donaré pastors segons el meu cor”:

sacerdots, ministres fidels de la Paraula,

de l'Eucaristia i del Perdó, glòria de l'Església.

Que visquin sempre identificats amb Crist

i sentin ardentment la passió per l'Evangeli

amb vós, amb el cor de Bon Pastor.


Que la Mare de Déu, Mare dels sacerdots

i Estel de l'Evangelització els acompanyi.


Per Jesucrist, Senyor nostre. Amén.