SER I SEMBLAR. FER I ESTIMAR

 

Diu un refrany de saviesa popular: “Fes bé i no facis mal, que altra cosa no et cal”.

A part d'interessos capciosos i egoistes, creients i no creients ens podem posar d'acord en el bé que rebem, en el bé que agraïm i en el bé que hem de fer. Tot el que és bo, humanament, no és estrany a la fe.

Ser sincer no és sols expressar el que pensem sinó, i per damunt de tot, que el que diem respon al que pensem, sentim i vivim. Serem sincers, lliures, transparents si, amb confiança, cerquem la veritat i vivim del seny evangèlic. El que diem i el que fem fa expressiu com som cristians.

Sapiguem triar el que escau, convé i fa bé, i sempre estimant. Qui estima la veritat traspua cordialitat, amabilitat, autenticitat.


Pere Domènech i Feixas, a “El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 02-09-2018