ESCOLTAR I AJUDAR

 

<<No ets lluny del Regne de Déu>>, diu Jesús al mestre de la Llei que el reconeix com a bon mestre després d'escoltar la resposta a la pregunta que li havia fet. Jesús introdueix, al final d'aquest diàleg, el concepte <<Regne de Déu>>. Un regne que no vindrà pas per la força de les armes, amb violència, destrucció i imposicions.

Per estar a prop del Regne falta, en primer lloc, escoltar la veu de Déu i fer-ne cas. I en segon lloc -i en un mateix moviment- estimar Déu i els altres.

Com diu el Concili Vaticà II: <<Tot aquell qui, obeint Crist, busca primer el Regne de Déu, obté per això un amor més fort i més pur per ajudar tots els seus germans i per dur a terme l'obra de la justícia sota l'impuls de la caritat>> (GS,72).

Escoltar i obeir porta a estimar i a ajudar.


Josep Casellas, a “El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 04/11/18.