ESTAT D'ALERTA

 

La fi del món i la vinguda del Fill de l'home són els dos anuncis que ens transmet l'evangelista Lluc en començar l'Advent. Ens trobem, doncs, en estat d'alerta. Lluc parla de “desastres que sobrevindran arreu del món”.

Avui els podem concretar en fenòmens com una naturalesa maltractada, les conseqüències negatives del canvi climàtic, la violència sobre les dones i els infants, i la fam i la misèria que no acaben de desaparèixer del món.

Desgràcies com aquestes generen una por i una angoixa que són el símbol de la por i l'angoixa existents en els cors de les persones, que necessitem ser respectades -i ho som – per Jesucrist.

Esperem la seva vinguda, que comporta un alliberament que afectarà totes les dimensions de la vida i tota la humanitat. Estiguem alerta!Josep Casellas, a “El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 02/12/2018