EN AQUEST NADAL...

 

En aquest Nadal deixem empremta quan...

Enmig dels neguits i les preocupacions de la vida,

fem el bé, per ser persones de bé que donen la mà;

quan vivim contents de cor i ho proclamem arreu,

omplint d'alegria tots els qui ens envolten.

Preguem cada dia per ser més a prop de Déu,

i ens deixem impregnar tothora del seu amor.

Cal ser homes i dones que amb silenci porten pau,

per anunciar al món la Llum d'aquest infant que neix.


 

En aquest Nadal deixem empremta quan...

Alcem els ulls al nostre voltant, i ajudem sempre;

fent possible que una espurna de bé arreli ben fort.

Amb braços oberts ens donem contents al servei,

per a viure d'una manera diferent del món.

Sentim la presència de Déu en el nostre cor,

en la vida, i quan fem un gest de tendresa pels altres.

De lluny arriba la pau amb rostres diferents,

per fer possible un demà més humà per a tothom.

 

Jordi Reixach i Masachs, capellà, Girona, desembre de 2018