TRANSFORMATS PER L'ESPERIT

 

El baptisme de Jesús ens vol fer reviure dos fets essencials en la vida de tot cristià: el seu baptisme i el nostre, pel qual hem estat fets i pastats fills estimats del Pare.

Al baptisme de Jesús, el cel es va obrir, es va sentir la veu del Pare i l'Esperit que baixava damunt d'Ell en forma de colom.

Pel nostre baptisme hem estat revestits de Jesucrist. Som persones noves.

Per tant, hem de ser portadors de pau, de justícia i d'amor en aquest món nostre faltat dels principis essencials per a una bona convivència de respecte, d'acollida i de caritat.

Un batejat és un “il·luminat” amb la llum del Crist. El baptisme ens obliga, sobretot, a ser homes i dones de veritat, enmig d'un món de grans mentides, i de fidelitat, tant en les coses petites com en les grans responsabilitats.

 

Joan Güell, a “El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 13/01/19