L' "AVUI" DE JESÚS

 

Una mirada en silenci és molt significativa. I si tots alhora la fixen en una persona, pot passar quelcom important. Tota l'Escriptura i tota la sinagoga mira Jesús, Fill de Déu i Fill de Maria. “Aquesta Escriptura s´ha complert avui”.

Cada vegada que es proclama l'Evangeli es converteix en realitat de salvació per a qui l'escolta: per als pobres, dèbils, afligits, empresonats, coixos... Jesús es fa “avui” per a ells.

I les comunitats cristianes han de viure l' ”avui" fet història en aquesta direcció. “Avui” per als refugiats, “avui” per als infants abandonats i masegats.

“Avui” l'Evangeli de la misericòrdia ha de recórrer els carrers dels homes i donar-nos una nova esperança de pau.


 

Joan Güell, a "El Full Parroquial", Diòcesi de Girona, 27/01/19