HIMNE DE QUARESMA

 

En el desert, quaranta jorns expia,

pel cor mesquí, l'Anyell immaculat.

Visquem, germans, el temps que el cel envia

d'oració, dejuni i caritat.


Rebeu, oh Trinitat, la fe sincera

del vostre poble a l'hora quaresmal;

doneu-nos el perdó que el món espera

i un cor ben pur pel sagrament pasqual.

Amén.