L'AMOR DEL PARE

 

Gràcies Jesús, per haver confiat en el Pare fins a l'extrem; per haver assumit la condició humana.

Gràcies per obrir-nos definitivament les portes de l'amor del Pare.

Gràcies Jesús perquè, amb la teva resurrecció, ens has mostrat el camí de la vida; una vida que no es detura en la mort.

Ensenya'ns a creure que això és del tot cert, que veritablement has ressuscitat, i que amb la teva victòria ens has rescatat de la mort.

Ensenya'ns a viure d'acord amb aquesta esperança, que la nostra joia no s'apagui mai i siguem conseqüents amb les nostres vides.


 

CRIST HA RESSUSCITAT  ! AL·LELUIA !

Del “Suplement Full Parroquial”, del Carme / Mercadal, Diòcesi de Girona, 21/04/2019