UN MANAMENT NOU QUE S'HA FET VELL

 

Tots hem estat creats per glorificar Déu, i és Jesús mateix qui ens diu que ho hem de demostrar no només cantant, resant, passant hores a l'església, sinó portant a la pràctica el “manament nou”. Un manament que tampoc no sona malament enmig d'una societat secularitzada.

Amb tot, poses les notícies i acabes dient: aquest manament d'estimar-nos està molt bé, però s'ha desgastat, s'ha fet vell. Per tant, continuem adorarant el vedell d'or, que és el diner, que si tens el sac ple, aquest almenys dona alegries.

En aquest parany també hi caiem els cristians. A treballar, doncs, per canviar les sintonies! Com? Fent-se soci de Càritas, ja que Càritas no és una junta, sinó cada cristià de cada parròquia; o bé de Mans Unides, que lluita perquè el planeta sigui la casa de tots; o dedicant hores i voluntariat a obres socials: I, sobretot, portant una vida austera, i fent bé les feines rutinàries. Tot i sabent que seguint aquesta línia serem criticats i incompresos.


 

Ramon Oller Hereu, a “El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 19/05/19.