UN CAMÍ D'ESPERANÇA

 

Jesús, la festa de l'Ascensió ens recorda que Tu, tornant al Pare, ens has obert un camí d'esperança i ens podem sentir ciutadans del cel.

Tu hi has anat com a capdavanter de tots els germans de la terra; ens hi estàs preparant una estada; tots hi tenim un lloc.

Però, ara, sóc ciutadà de la terra i és aquí on he de treballar, per pastar en la vida el teu Evangeli: que els homes i dones de bona voluntat coneguin i estimin Déu, el nostre Pare, i realitzin el seu Projecte, vivint i convivint, estimant-se, tal com ens vas ensenyar.

Però, també ens fas entendre que, tot hi treballar aquí, hem d'estimar les realitats de la terra i no hem de perdre mai de vista l'horitzó d'esperança en Tu.

Senyor, sabem que confies tant en nosaltres que, quan deixares aquesta terra, associares els deixebles d'ahir i de sempre a la tasca de ser portadors de la Bona Nova.


 

Del Suplement “Full Parroquial”, Carme / Mercadal, Diòcesi de Girona, 02/06/2019