L'EUCARISTIA, ÀPAT ALLIBERADOR

 

El sopar pasqual de Jesús i els deixebles tingué lloc en el clos del Cenacle, i ens podria fer pensar en un ritus reservat a uns elegits.

Però aquesta mirada queda capgirada per la relació que hi estableixen els evangelis amb els altres àpats de Jesús oberts als pecadors; i, encara més, amb les narracions de la multiplicació dels pans i els peixos.

Uns mateixos mots descriuen la institució de l'Eucaristia i els gest de de la multiplicació dels pans en bé d'una multitud, aplegada per escoltar l'anunci alliberador del Regne de Déu.

Contemplem, doncs, l'Eucaristia, no com un ritus de compliment legal, sinó com la trobada viva amb Jesús el Crist que ens parla i ens ofereix el perdó i la llibertat.


Joan Naspleda, a “El Full Parroquial”, Diòcesi de Girona, 23/06/2019