L'ÀNGELUS. L'ORACIÓ DEL MIGDIA

 

  - L'Àngel del Senyor anuncià a Maria.
  R/ - I concebé per obra de l'Esperit Sant.
  Déu vos salve, Maria…

  - Heus ací l'esclava del Senyor.
  R/ - Faci's en mi segons la vostra paraula.
  Déu vos salve, Maria…

  - I el Verb es féu home.
  R/ - I habità entre nosaltres.
  Déu vos salve, Maria…

  - Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
  R/ - Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

  Preguem:

  Infoneu Senyor la vostra gràcia en els nostres cors, i feu que els qui per l'anunci de l'Àngel hem conegut l'Encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts per la seva passió i la seva creu a la glòria de la Resurrecció. Per Crist Senyor nostre. Amén.