BENAURATS SERAN

 

1.- Tots aquells que estimen ser pobres

entraran al regne del cel.

 

Benaurats seran

i hereus d'un cel etern.

Benaurats seran prop de Déu.


2.- Els qui amb cor sincer s'humiliïn

fins la terra i tot serà d'ells.


3.-Els qui aquí gemeguen i ploren,

consolats seran certament


4.- Tots aquells que volen justícia

saciar podran fam i set.


5.-Els qui el seu germà compadeixen,

compadits seran ells també.


6.- Tots els nets de cor entre els homes

cara a cara, al cel veuran Déu.


7.- Els qui sembren pau mentre viuen,

s'anomenaran fills de Déu.


8.- Els qui el món injust persegueixi,

guanyaran el regne del cel.

 

(Del Cantoral català Missa Dominical)