JO CREC EN VÓS, BON DÉU

  

1.-Jo crec en vós, bon Déu, / jo crec en vós, / vivent misteriós / ben a prop meu.

Si el dubte algun cop ve / feu-me fort en la fe. Jo crec en vós, bon Déu, / jo crec en vós.

2.- Jo espero en vós, bon Déu, / jo espero en vós, / sé que per mi vetlleu / com Pare amorós.

Si em sento defallir / i m'espanta patir / Jo espero en vós bon Déu / jo espero en vós.

3.- Jo us estimo, bon Déu, / tan sols a vós, / així ho han fet els sants / amb el cor joiós.

Ells em guien a mi / de la creu pel camí. / Jo us estimo, bon Déu, / tan sols a vós.

4.- A prop de vós, bon Déu, / a prop de vós, / feu-me vostre servei / ben generós. /

Feu-me sempre, Senyor, / créixer en el vostre amor, / a prop de vós, bon Déu, / a prop de vós.

 

(Del Cantoral català Missa Dominical)