PER JESÚS ENS VE LA VIDA

 

Per Jesús ens ve la vida, exultem germans! 

 

1.-Exultem, germans!,

perquè el Senyor s'acosta:

exultem, germans!

perquè ja arriba al món. 

 

2.-Exultem, germans!,

amb alegria santa;

exultem, germans!,

per rebre el Fill de Déu.

 

3.-Exultem, germans!,

parem-li un bon estatge;

exultem, germans!,

donem-li acolliment.

 

4.-Exultem, germans!,

tota la nostra vida,

exultem, germans!,

aplani el seu camí.

 

5.-Exultem, germans!,

perquè el Senyor ens porta,

exultem, germans!,

la llum, la pau, l'amor.

 

6.-Exultem, germans!,

donem glòria a Déu Pare;

exultem, germans!,

i glòria al Déu d'amor.

 

(Del Cantoral català Missa Dominical)