EL NOI DE LA MARE

 

Què li darem en el noi de la mare?
què li darem que li sàpiga bo?
panses i figues i nous i olives
panses i figues i mel i mató.

Què li darem al fillet de Maria?
Què li darem al formós infantó?
Li darem panses amb unes balances,
Li darem figues amb un paneró.

Tan patantam que les figues són verdes,
tan patantam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua
maduraran en el dia de Rams.

 

                               Cançó nadalenca