ELS SIGNES DEL BAPTISME

 

Sovint les nostres paraules s'ens queden curtes per expressar les realitats del nostre cor. Els signes són més amplis i més expressius per traduir els nostres sentiments. Amb més raó encara ens serviran per “dir” el misteri immens que és Déu.

 

Acolliment de l'assemblea

El Baptisme no és només un assumpte personal. Afecta a tota la comunitat cristiana. Aquesta ho manifesta acollint el nou nat acompanyat pels pares i padrins.

 

Escoltar la Paraula

De quina paraula es tracta? De la Paraula de Déu. Cadascú escolta , acull aquesta paraula i demana la força de fer-la viva en el cor de la vida quotidiana.

 

La professió de fe

Davant la comunitat cristiana el mossèn estableix un diàleg amb els pares i el padrí i la padrina, si es tracta d'un infant, o amb el batejat si és un adult. Són les promeses del baptisme:

- “Renuncieu,doncs, al pecat per viure en la llibertat dels fills de Déu?” - “Sí, hi renuncio”.

Tot seguit es fa la professió de fe:

- “Creieu en Déu Pare, Fill i Esperit Sant?” - “Sí, hi crec”.

 

L'aigua                                                                                                  

Un dels signes principals del baptisme és l'aigua. L'aigua és font de vida, que fecunda,  regenera, purifica. L'aigua del baptisme simbolitza la vida de Déu. Ser batejat vol dir ser sumergit en Crist, i participar, ja des d'ara, de la seva vida.

El prevere vessa tres vegades aigua sobre el cap de la persona que és presentada o demana el baptisme. Al mateix temps el celebrant diu: "Jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant".  Aquest gest i aquestes paraules són el nucli central, el cor del sagrament, el signe principal de l'obertura al do de Déu.

 

L'oli del Crisma

El mossèn marca el cap del batejat amb l'oli del Crisma. És un oli barrejat amb bàlsam consagrat pel bisbe el Dijous Sant, amb el qual són batejades totes les persones del bisbat. Aquest ritu consagra el batejat com a fill de Déu.

En l'antiguitat eren ungits amb oli els reis, profetes i sacerdots. Així el batejat és rei (regnar vol dir estimar, servir), profeta (ser testimoni de Déu enmig del poble cristià) i sacerdot (presenta a Déu tota la seva vida). A més, l'oli simbolitza la força, la suavitat i la bellesa de l'Esperit que impregnarà el nou cristià.

 

La llum

El ciri, encès en el ciri pasqual, que és portat pels adults, recorda la nit pasqual i tot el misteri de Crist, que mort i ressuscitat és llum de les nostres vides. Una llum que ha de brillar en la nostra societat.