QÜESTIONS PRÀCTIQUES

 

A quina edat es rep el Baptisme?

El baptisme s'ofereix a tothom i l'Església bateja a totes les edats de la vida.

Hi ha el bateig d'un nadó, amb compromís dels pares.

Bateig d'infants en edat catequètica.

Bateig d'adolescents i de joves.

Bateig d'adults.

 

  • Si preveieu un bateig, abans de fixar la data, aneu a trobar el mossèn de la parròquia on voleu batejar per convenir amb ell la preparació i la data de la celebració.

  • Porteu el llibre de família i els noms complets dels padrins.

 

Qui pot ser padrí o padrina?

  • Tota persona batejada, catòlica, de vida cristiana, capaç de col·laborar amb els pares en l'educació de la fe del batejat.

  • És preferible que hagi complert 16 anys i que hagi rebut l'Eucaristia i la Confirmació.